> Bomen〈=1
    Fout bij uitvoeren queryAK SELECT itemid FROM db_artikel_item WHERE catnaam='Bomen〈=1' AND taalid= ORDER BY latnaam;